Garancija


GARANCIJSKI LIST ZA PNEVMATIKO

Garancijski rok: 6 (šest) mesecev

Uvoznik izjavlja, da bo izdelek v garancijskem roku deloval brezhibno, če bo uporabnik upošteval tehnične napotke, in izjavlja, da bo pnevmatike, ki nepravilno delujejo zaradi napake proizvajalca, zamenjal najkasneje v 45 dneh ali vrnil denarno protivrednost. Garancijski rok velja od dneva prevzema.

Garancijo priznamo z računom 6 (šest) mesecev od datuma prodaje. V primeru upravičene reklamacije (napaka v proizvodnji) priznamo neamortizirani del vrednosti pnevmatike (ki se ugotovi na osnovi preostale globine profila), toda preostala globina profila pnevmatike ne sme biti manjša od zakonsko predvidenega minimuma, ki znaša 3 mm za lahka dostavna vozila in 1,6 mm za osebna vozila. Garancijski rok velja tudi za gospodarska vozila (od datuma prodaje), ki so servisirana po navodilih.

Pnevmatika, za katero priznamo reklamacijo in jo zamenjamo, postane naša last in je stranka ne more obdržati.

V postopek reklamacije vzamemo pnevmatiko v naslednjih primerih:

 • ko je iz oznak na pnevmatiki razvidno, da je bila prodana kot izdelek I. ali II. kakovosti,

 • če od datuma prodaje do datuma reklamacije ni preteklo več kot 6 (šest) mesecev,

 • če je kupec upošteval tehnična navodila proizvajalca,

 • če oznake za kakovost niso naknadno izbrisane,

 • če pnevmatika ni protektirana ali popravljena,

 • ko je preostala globina kanala na mestu največje obrabe večja od 3 mm,

 • na zahtevo proizvajalca mora stranka s pnevmatiko dostaviti platišče, notranjo pnevmatiko (za tube type) in ščitnik (za gospodarska vozila).

TEHNIČNA NAVODILA ZA UPORABO AVTOMOBILSKIH PNEVMATIK

 1. Upoštevajte pravila o dimenzijah, indeksih nosilnosti in obremenitve, obremenitvi osi vozila ter o osnovnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati naprave in oprema na vozilih v cestnem prometu.

 2. Pri nakupu pnevmatik izberite ustrezne dimenzije. Ustrezna navodila dobite pri proizvajalcu vozila.

 3. Pnevmatike namestite izključno na ustrezna, čista in nepoškodovana platišča. Pnevmatike tubeless namestite brez zračnice na posebna platišča za pnevmatike tubeless.

 4. V nove zunanje pnevmatike, ki morajo imeti notranjo pnevmatiko, svetujemo samo vgradnjo nove predpisane dimenzije. Notranja pnevmatika je sestavni del zanesljivosti avtomobilske pnevmatike in je ravno tako pomembna kot zunanja. Za poškodbo zunanje pnevmatike, na kateri so posledice zaradi poškodbe notranje pnevmatike drugega proizvajalca, reklamacije ne priznamo.

 5. Pnevmatiko lahko namesti samo usposobljena in strokovna oseba, ker se lahko zaradi nestrokovne montaže zunanja in notranja pnevmatika mehansko poškodujeta. Monter mora uporabljati ustrezno orodje in jo mora namazati z ustreznim sredstvom za montažo pnevmatik tubeless, namazati je treba tudi ventil.

 6. Pnevmatike napolnite do tlaka, ki ga je predpisal proizvajalec vozila. Tlak polnjenja mora biti v skladu z navodili proizvajalca pnevmatik. Tlak v pnevmatikah preverjajte vsakih 14 dni oziroma po potrebi. V primeru poškodbe ne smete voziti s prenizkim tlakom ali brez tlaka v pnevmatikah, niti na krajše razdalje.

 7. Podatki za tlak polnjenja veljajo za kontrolo hladnih pnevmatik.

A) Pri pnevmatikah za potniška vozila je treba upoštevati naslednje popravke:

 • Kadar je nujna kontrola toplih pnevmatik, mora biti tlak polnjenja od 0,2 do 0,3 bara (1 bar približno 1 at) višji od predpisanega, tj. tistega, ki velja za hladne pnevmatike.

Ob prvi priložnosti regulirajte tlak na hladnih pnevmatikah.

 • Zimske pnevmatike polnite z 0,2 bara višjim tlakom od letnih.

      Za vožnjo po avtocesti povečajte tlak v pnevmatikah za 0,2 bara nad predpisanim.

B) Tlak v pnevmatikah na prvih (vodilnih) oseh gospodarskih vozil povečajte za 0,5 bara nad predpisanim. Pnevmatiko pogosto uničuje prenizek tlak.

 1. Na poti se izogibajte ostrim predmetom, luknjam in podobno, ker poškodb te vrste ne priznamo.

 2. Vozilo mora biti tehnično brezhibno, da se pnevmatike na vseh kolesih obrabljajo enakomerno. Zato redno odpravljajte mehanske napake (okvare) na vozilu (nepravilno nastavljena kolesa, zrak v krmilnem mehanizmu, neenakomerno zaviranje, izrabljeni amortizerji ali vzmeti, slabe listnate vzmeti, izrabljeni ležaji itd.). Če so gospodarska vozila opremljena z radialnimi pnevmatikami, mora biti konverzija koles od 0 do 2 mm.

 3. Če po montaži pnevmatike med vožnjo občutite močnejše vibracije, se takoj vrnite na servis (k vulkanizerju), da ugotovi vzrok (napake na krmilnem mehanizmu, pritrjenost koles, ekscentričnost platišča ali napake na pnevmatiki).

 4. Pnevmatike skladiščite v zaprtem prostoru (brez neposredne sončne svetlobe, ne v bližini grelnih teles, olja, naftnih derivatov in ostalih kemikalij in ne v bližini naprav, ki se iskrijo).

GARANCIJA NE VELJA:

za nepopolno izpolnjen, nepotrjen garancijski list brez priloženega originalnega računa;

za izdelke, ki so poškodovani zaradi nepravilnega skladiščenja izdelka po nakupu;

za izdelke, ki so bili naknadno kakor koli obdelani izven tovarne (obarvan bok, svetla bočnica, uravnoteženje s peskom itd.).

za lastnosti pnevmatike, ki so neposredna posledica strukturnih sprememb, npr. popravilo s strani tretje osebe ali uporaba poškodovanih sestavnih delov, npr. zračnice, ščitnika, ventila ali platišča;

za potniške pnevmatike brez zračnice (tubeless), če so montirane z zračnicami;

za motociklistične, potniške, poltovorne in tovorne pnevmatike brez oznak ECE o homologaciji;

za pnevmatike brez identifikacijskih oznak (serijska številka, oznaka DOT …), razen če je določeno drugače;

za pnevmatike, ki se ne uporabljajo v skladu z deklariranimi lastnostmi (indeks nosilnosti, indeks hitrosti, tlak, namen uporabe …) in pogoji uporabe;

za pnevmatike, ki so poškodovane zaradi zunanjih vplivov (demontaža, mehansko stanje vozila, ovire in predmeti na cesti, verige za sneg itd.);

za poškodbe, ki so povezane z obrabo (hitra, enostranska, stopenjska, nazobčana obraba, šum itd.);

za motnje pri vožnji – tresenje, ko je profil obrabljen več kot 10 %, ali za motnje pri vožnji, ki so posledica poškodovanih obročev koles ali stanja vozila;

za neravnine na boku (vdolbine, izbokline, valovitost), ko je profil obrabljen več kot 10 %, če je od dneva nakupa preteklo več kot eno leto;

za izdelke, ki so montirani in uporabljani v nasprotju s tehničnimi navodili za uporabo;

za izgubo časa, nevšečnosti in škodo, ki jo je utrpel kupec, ker izdelka, ni mogel uporabljati.

NASVETI ZA UPORABNIKE

Če kupite samo dve pnevmatiki, montirajte manj izrabljeni pnevmatiki na zadnjo os, ne glede na pogon.

Če je tlak za 20 % manjši od predpisanega, se število prevoženih kilometrov zmanjša za približno 30 %, hkrati pa se poveča poraba goriva. Obraba pnevmatike je pri hitrosti 120 km/h dvakrat večja kot pri hitrosti 70 km/h.

Večkrat preglejte, če imajo pnevmatike izbokline ali zareze, zlasti takrat, ko prevozite ostre robove (luknja, kamen, pločnik, robnik, bankina, udarna jama, hitrostna ovira …). Poškodbe se lahko pokažejo tudi šele po večjem številu prevoženih kilometrov.

Postopek za reklamacijo

Kupec lahko izdelek reklamira v naši trgovini, kjer ga je kupil, s predložitvijo veljavnega računa. Grassalkovich put 255., Budimpešta ‒ Madžarska